Stories.HKJunkCall.com

Stories and Clue 故事與線索

Stories 系統以任何號碼、ID、帳號、戶口、網址、地址、hashtag 等作為線索讓市民搜尋(但不公開有關資料),以事主的故事使市民加以警惕。

一般市民可以搜尋線索以了解是否有機會或已經與不好的事情擦身而過。

你的每一個故事也使網站更加強大,在擁有大量數據成熟後能使騙徒無所遁形。

Beta Version

info_outline

現在希望針對 網購投資演唱會飛等相關騙案 收集資料,
歡迎從其他網站或平台轉載內容到這裡,
務請盡量輸入轉帳時所用的戶口號碼或資料

其他求職騙案 - 騙取保證金求職騙案 - 搵快錢廣告求職騙案 - 轉錢工作求職騙案 - 誘騙投資求職騙案 - 預付貨款求職騙案 - 預付交通費求職騙案 - 預付食宿費求職騙案 - 引誘報讀課程求職騙案 - 引誘消費求職騙案 - 其他手法投資騙案 - 倫敦金投資騙案 - 層壓式騙局投資騙案 - 虛擬貨幣投資騙案 - 其他貴金屬投資騙案 - 其他手法網購騙案 - 收錢不發貨網購騙案 - 收貨不付錢網購騙案 - 空頭支票網購騙案 - 放飛機網購騙案 - 貨不對辦網購騙案 - 賣假飛網購騙案 - 冒牌貨網上情緣 - 自稱軍人網上情緣 - 自稱商人網上情緣 - 自稱工程師網上情緣 - 自稱飛機師網上情緣 - 自稱皇室網上情緣 - 自稱其他人士網上情緣 - 禮物遭扣查網上情緣 - 涉嫌清洗黑錢網上情緣 - 急需工程費用網上情緣 - 生意週轉網上情緣 - 急需醫療費用網上情緣 - 繳付保釋金網上情緣 - 誘騙投資網上情緣 - 其他手法援交騙案 - 先收錢後失蹤 (購買遊戲點數?)援交騙案 - 購買其他點數咭/禮物咭援交騙案 - 購買比特幣援交騙案 - 其他手法不良銷售手法 - 共享時光不良銷售手法 - 澳門酒店套票不良銷售手法 - 濫收費用公共交通糾紛 - 拒載公共交通糾紛 - 兜路公共交通糾紛 - 濫收費用公共交通糾紛 - 其他問題美容雞 - 美容美容雞 - 健身美容雞 - 課程美容雞 - 投資美容雞 - 其他

lolmworkshoptw

香港詐騙!!!! LOL代打遊戲黑店 多個分身網店
專呃學生錢 多圖踢爆都唔認

🚫黑店堅持四大承諾🚫
lolworkshoptw 香港最大LOL代打黑店
📨買粉絲讚好呃人
🕰收錢前態度好好 收錢後問候你屋企人
💶已經諗定後路開定下一間工作室做準備
📝每日專業周圍搵人地D戰續圖扮係自己打

香港最呃錢LOL代打工作室 lolworkshoptw🚫🚫🚫🚫🚫🚫
冇咁既實力炸單之後話補之後搵佢MSG睇都唔睇之後比人其他工作室知道左先即刻出現
之後比圖佢又話人地P圖之後我留意到佢IG有張相冇榮譽既
點知佢又話個帳係個客佢係你個客咪岩囉有帳號密碼入點解唔入 又搵理由話唔方便入
之後叫佢用電話傾住對資料又驚死比個電話號碼人地知 私隱喎
之後扮可憐拍條PAYME交易記錄片諗住博大冒又比我搵到原來佢間鋪唔止佢一個人借人PAYME戶口黎拍片
再今日佢係到吹自己係全IG流量第一
禁佢粉絲見到原來佢係有買開讚IG店全部相同片都係偷
你唔去做導演哂左你 咁叻自編自導自演
你再係自己IG到解釋呀 我好鍾意睇馬騮做戲🐒
你IG到咁多鑽石白金頭10 點解PAYME條片D價錢同你價表都唔岩??
小心就算有商業登記呃你都捉唔到 商業登記只係證明你有登記做生意

網購騙案 - 收錢不發貨
網購騙案 - 收貨不付錢
網購騙案 - 空頭支票
網購騙案 - 放飛機
網購騙案 - 貨不對辦
網購騙案 - 賣假飛
網購騙案 - 冒牌貨
美容雞 - 美容
美容雞 - 健身
美容雞 - 課程
美容雞 - 投資
美容雞 - 其他
求職騙案 - 騙取保證金
網上情緣 - 自稱軍人
求職騙案 - 搵快錢廣告
網上情緣 - 自稱商人
求職騙案 - 轉錢工作
網上情緣 - 自稱工程師
求職騙案 - 誘騙投資
網上情緣 - 自稱飛機師
求職騙案 - 預付貨款
網上情緣 - 自稱皇室
求職騙案 - 預付交通費
網上情緣 - 自稱其他人士
求職騙案 - 預付食宿費
網上情緣 - 禮物遭扣查
求職騙案 - 引誘報讀課程
網上情緣 - 涉嫌清洗黑錢
求職騙案 - 引誘消費
網上情緣 - 急需工程費用
網上情緣 - 生意週轉
網上情緣 - 急需醫療費用
網上情緣 - 繳付保釋金
網上情緣 - 誘騙投資
求職騙案 - 其他手法
網上情緣 - 其他手法
不良銷售手法 - 共享時光
不良銷售手法 - 澳門酒店套票
不良銷售手法 - 濫收費用
援交騙案 - 先收錢後失蹤 (購買遊戲點數?)
援交騙案 - 購買其他點數咭/禮物咭
援交騙案 - 購買比特幣
援交騙案 - 其他手法
投資騙案 - 倫敦金
投資騙案 - 層壓式騙局
投資騙案 - 虛擬貨幣
投資騙案 - 其他貴金屬
投資騙案 - 其他手法
公共交通糾紛 - 拒載
公共交通糾紛 - 兜路
公共交通糾紛 - 濫收費用
公共交通糾紛 - 其他問題
其他
自稱: YAU CHUN TONG
店鋪名稱: lolworkshoptw
轉數快(快速支付系統) FPS: 6537385
Email: lolworkshoptw@gmail.com
相關帖子網址: Link
店鋪名稱: lolmworkshoptw
網店名稱: lolworkshop
網店名稱: midpoint.lol
Facebook 網址: Link
相關網店網址: Link
Instagram: https:
Instagram: www.instagram.com
Instagram: lolworkshoptw
Instagram: https:
Instagram: www.instagram.com
Instagram: lolmworkshoptw
Instagram: https:
Instagram: www.instagram.com
Instagram: midpoint.lol
Instagram: https:
Instagram: www.instagram.com
Instagram: lolworkshop